Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet ngay 29 thang 04 nam 2017

2017-04-29 02:45:47 | Lượt xem: 683 | Dự báo khí tượng

Bản tin dự báo thời tiết

 

Đêm 29 ngày 30 tháng 4 năm 2017

1.   Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Gnhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   21 230C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    30 – 320C.

Độ ẩm trung bình: 70%

 

2.   Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Gnhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   21 230C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    30 – 320C.

Độ ẩm trung bình: 72%

 

3.   Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   21 – 230C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    30 – 320C.

Độ ẩm trung bình: 70%

 

 
Đầu trang