Dự báo khí tượng

Ban tin du bao thoi tiet ngay 28 thang 4 nam 2017

2017-04-28 03:09:23 | Lượt xem: 1280 | Dự báo khí tượng

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 28 ngày 29 tháng 4 năm 2017

 

1.   Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

 

 

Nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Gnhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   21 230C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    28 – 300C.

Độ ẩm trung bình: 70%

 

2.   Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Gnhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   21 230C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    28 – 300C.

Độ ẩm trung bình: 72%

 

3.   Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   21 – 230C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    28 – 300C.

Độ ẩm trung bình: 70%
Đầu trang