Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet ngay 27 thang 04 nam 2017

2017-04-27 03:45:25 | Lượt xem: 697 | Dự báo khí tượng

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 27 ngày 28 tháng 4 năm 2017

1.   Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Gđông bắc cấp 2.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   20 220C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    26 – 280C.

Độ ẩm trung bình: 83%

 

2.   Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Gđông bắc cấp 2.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   20 220C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    26 – 280C.

Độ ẩm trung bình: 85%

 

3.   Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Nhiều mây, có mưa nhỏ lượng không đáng kể. Trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Gió đông bắc cấp 2.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   20 – 220C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    26 – 280C.

Độ ẩm trung bình: 83%

 

 
Đầu trang