Dự báo khí tượng

Dự báo thời tiết hàng ngày

2016-06-24 03:15:17 | Lượt xem: 2925 | Dự báo khí tượng

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 31/12/2018  NGÀY 01/01/2019                                                          

1- Khu vực miền đông:

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại.

                            Nhiệt độ: Cao nhất: 13OC                       Thấp nhất: 9OC

2- Khu vực thành phố Hạ Long:

Nhiều mây, không mưa. Gió bắc cấp 3-4. Trời rét hại.

                            Nhiệt độ: Cao nhất: 14OC                       Thấp nhất: 11OC

                  3- Khu vực miền tây:

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

                            Nhiệt độ: Cao nhất: 15OC                       Thấp nhất: 12OC

          4- Vùng biển ngoài khơi:

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4, có lúc cấp 5; sóng cấp 2-3. Tầm nhìn xa 10km. Trời rét hại.          Nhiệt độ: Cao nhất: 13OC                                Thấp nhất: 10OC
Đầu trang