Dự báo thời tiết hàng ngày|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo khí tượng

Dự báo thời tiết hàng ngày

2016-06-24 03:15:17 | Lượt xem: 2657 | Dự báo khí tượng

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 16 NGÀY 17/8/2018                                                          

 

 

 

 

  

  

 

    

 

1- Khu vực miền đông:

 

Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3.

            Nhiệt độ: Cao nhất: 32OC                       Thấp nhất: 26OC

 

2- Khu vực thành phố Hạ Long:

Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông. Gió nam cấp 2-3.

          Nhiệt độ: Cao nhất: 32OC                       Thấp nhất: 26OC

                   3- Khu vực miền tây:

Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3.

          Nhiệt độ: Cao nhất: 32OC                                Thấp nhất: 26OC

          4- Vùng biển ngoài khơi:

Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 3-4, sóng cấp 2-3. Tầm nhìn xa 10km.

          Nhiệt độ: Cao nhất: 32OC                                Thấp nhất: 26OC

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 
Đầu trang