Đoàn thanh niên

THAM GIA ĐỐI THOẠI TRỰC TUYẾN GIỮA BÍ THƯ THỨ NHÂT BCH TW ĐOÀN VỚI ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN NĂM 2020

2020-03-17 08:33:35 | Lượt xem: 236 | Đoàn thanh niên

Thực hiện công văn số 465-CV/ĐTN của Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan thành phố về việc tham gia đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đoàn với Đoàn viên thanh niên năm 2020

Khuyến khích các đồng chí đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc tham gia đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đoàn với Đoàn viên thanh niên năm 2020 với chủ đề "KHÁT VỌNG THANH NIÊN" từ 08h30 đến 11h00 ngày 25/3/2020 tại địa chỉ: https:www.facebook.com/Trunguongdoan/

Kính đề nghị đồng chí quan tâm và tham gia đầy đủ./. 

BCH CHI ĐOÀN XIN THÔNG BÁO.
Đầu trang