Đoàn thanh niên

Kế hoạch Triển khai mô hình Chi đoàn Văn minh

2017-02-10 03:33:15 | Lượt xem: 527 | Đoàn thanh niên

 

Thực hiện Chương tình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2014;

Căn cứ Hướng dẫn số 33-HD/TĐTN-CTTN của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc thực hiện mô hình Chi đoàn Văn minh, Chi đoàn Văn hóa kiểu mẫu, Chi đoàn Mạnh các cấp giai đoạn 2014 – 2017;

Căn cứ vào điều kiện công tác của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc,

 

Chi đoàn Đài xây dựng kế hoạch và triển khai đăng ký như sau:  

I. MỤC TIÊU

Đăng ký xây dựng mô hình Chi đoàn Văn minh Cấp Đoàn khối năm 2017.

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Thực hiện nghiêm túc 6 tiêu chí Chi đoàn Văn minh theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành đoàn:

- Tiêu chí 1: 100% đoàn viên không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

- Tiêu chí 2:

+ 70% đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú, định kỳ gửi giấy sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú về chi đoàn để theo dõi.

+ Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp:

- Tiêu chí 3: Hằng năm Chi đoàn tham gia cùng với cụm thi đua được ít nhất 01 hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

- Tiêu chí 4: Đăng kí thực hiện Công trình, phần việc thanh niên, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được áp dụng thực tế chuyên môn của ngành Khí tượng Thủy văn; gồm lĩnh vực Dự báo, Kiểm soát, phúc thẩm số liệu khí tượng thủy văn…

- Tiêu chí 5: Có ít nhất 95% tổng số đoàn viên của đơn vị đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

- Tiêu chí 6: Chi đoàn đảm bảo sinh hoạt định kỳ hàng tháng, nội dung sinh hoạt gắn với triển khai phong trào “Ba trách nhiệm” bao gồm: cụ thể hoá tiêu chí của phong trào tại chi đoàn; tổ chức cho đoàn viên đăng ký thực hiện; đưa nội dung trao đổi, đánh giá về việc thực hiện các tiêu chí của phong trào vào thành 1 nội dung của sinh hoạt hàng tháng; nội dung sinh hoạt phải được ghi đầy đủ trong sổ chi đoàn; đảm bảo chế độ thông tin báo cáo; mỗi đoàn viên đều phải có sổ đoàn viên.

2. Triển khai phong trào ba trách nhiệm:

Tiêu chí triển khai cụ thể như sau:

Trách nhiệm với công việc

Trách nhiệm với

đồng nghiệp

Trách nhiệm với

chính mình

- Nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy định của cơ quan đơn vị.

- Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.

- Học hỏi, trao dồi kiến thức về chuyên môn.

- Làm việc theo đúng quy định, quy trình của về chuyên môn đã được ban hành.

- Có tinh thần yêu nghề, tâm huyết gắn bó với nghề nghiệp của mình.

- Tuyên truyền kiến thức về khí tượng thủy văn đến với người dân ( trong điều kiện có thể )

- Đối với đồng nghiệp cần cư xử đúng mực, tôn trọng bình đẳng.

- Sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn.

- Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ cùng nhau tiến bộ. 

- Tự trao dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Tích cực học tập nghiên cứu khoa học, ứng dụng các phầm mềm công nghệ mới ứng dụng vào chuyên môn.

- Trao dồi kiến thức về ngoại ngữ tin học đáp ứng yêu cầu mới về hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn.

- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống tiếp tục học tập rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Rèn luyện về khả năng thuyết trình báo cáo khoa học.

- Tích cực rèn luyện thể dục thể thao, văn nghệ.


III. TỔ CHỨC – THỰC HIỆN

1. Đoàn viên chi đoàn

- Đăng kí các nội dung thực hiện phong trào “Ba trách nhiệm

- Thực hiện tốt các công việc nghiệp vụ chuyên môn.

- Đảm bảo đăng kí sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú và đơn vị công tác.

IV. Đánh giá kết quả thực hiện của đoàn viên

Hàng quý Chi đoàn sẽ tiến hành tổng hợp, bình xét trong tập thể chi đoàn, biểu dương các đồng chí thực hiện tốt phong trào “Ba trách nhiệm”. Sẽ làm căn cứ để đánh giá xếp loại đoàn viên trong cả năm.

Trên cơ sở đó có những căn cứ tham mưu cho đơn vị bầu xét danh hiệu thi đua của năm như lao động tiên tiến, giám đốc Đài khen, chiến sĩ thi đua… 

Trên đây là Kế hoạch triển khai mô hình chi đoàn Văn minh. Chi đoàn Ban Công tác thanh niên đề nghị các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 


BẢNG ĐĂNG KÝ

Dự kiến tổ chức các hoạt động Đoàn gắn với chuyên môn nghiệp vụ năm 2017

 

1.      Tên đơn vị tổ chức: Chi đoàn TN Đài KTTV khu vực Đông Bắc

2.      Nội dung, hình thức tổ chức hoạt động:

            + Tổ chức tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện Thông tư dưới Luật Khí tượng Thủy văn đã được ban hành gồm:

            + Thông tư 40, 41 Quy định về kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường và nguy hiểm.

+ Nghị định 38 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

3.      Thời gian, địa điểm:

-                      Tuần cuối tháng 2-2017

-                      Hội trường tầng 3 Văn phòng Đài

 

      * Ghi chú: Tuyên truyền đoàn viên các trạm quan trắc, dự báo, văn phòng

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Vũ Văn QuânTRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNGVIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN MÔI TRƯỜNGCỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIADỰ BÁO LŨ LỤT

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

  Hiện nay (21/02): Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.   

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE


Đầu trang