Công đoàn

Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2015

2015-02-11 02:06:21 | Lượt xem: 1529 | Công đoàn

Một số hình ảnh trong Đại hội cán bộ viên chức 2015

 

 

 

 

 

 

 
Đầu trang