Có thể bạn chưa biết

Bão

2014-05-29 10:50:36 | Lượt xem: 1458 | Có thể bạn chưa biết

Bão

Bão (typhoon) là tên gọi chung những xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) trên Tây bắc Thái Bình Dương khi tốc độ gió cực đại (Vmax) ở gần tâm duy trì liên tục từ 64 hải lý (gió cấp 12 ở ta) trở lên (hải lý: knot - kt, bằng 1,853 km/h). Tiếng Anh "typhoon" có nguồn gốc từ tiếng Trung (âm Hán-Việt) là "Thai phong" là "bão".

Ở khu vực khác nhau gọi hiện tượng bão bằng thuật ngữ khác nhau, như ở Đại Tây Dương, Đông bắc Thái Bình Dương và Đông nam Thái Bình Dương (phía đông 160oE) gọi bão là "hurricanes".

Uỷ ban bão Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương chia XTNĐ ra 5 giai đoạn theo Vmax:

1)     Vùng áp thấp (low pressure area): có vùng áp thấp trên bản đồ khí áp bề mặt, nhưng vị trí trung tâm không thể xác định được;

2)     Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ: tropical depression): vị trí trung tâm có thể xác định được, nhưng Vmax <34 kt;

3)      Bão tố nhiệt đới (Tropical storm - TS): Vmax 34-47 kt ("storm" gốc từ tiếng Hà Lan là "dông tố", tiếng Trung là "cuồng phong", ở đây tạm dịch là "bão tố");

4)      Bão tố nhiệt đới mạnh (severe TS): Vmax 48-63 kt;

5)      Bão (Typhoon): Vmax =>64 kt. Có cơn bão quá mạnh người ta gọi là "siêu bão" (supertyphoon).

 Ở ta, "Quy chế báo bão, lũ" quy định tương tự như trên cho Biển Đông, trừ vùng áp thấp, gồm:

1)     ATNĐ:  XTNĐ có Vmax cấp 6-7 (39-61km/h), có thể có gió giật (GG);

2)     Bão thường: XTNĐ có Vmax cấp 8-9 (62-88km/h),GG;

3)     Bão mạnh: XTNĐ có Vmax cấp 10-11 (89-117km/h), GG;

4)     Bão rất mạnh: XTNĐ có Vmax cấp 12 trở lên (=>118km/h), GG.

 

Bão là hiện tượng đặc biệt nguy hiểm, gây ra gió rất mạnh, có thể đánh đắm tầu thuyền, làm đổ nhà cửa; mưa rất lớn, gây lũ lụt nghiêm trọng, có khi trở thành thảm hoạ. Ở nước ta mùa bão hàng năm vào tháng 6 - 11, nhiều nhất vào tháng 7 - 10. Theo số liệu lịch sử  thì trừ tháng 2, các tháng còn lại đều có thể có bão nhưng rất hiếm.
Đầu trang