Bản tin dự báo hàng ngày

DỰ BÁO THỜI TIẾT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÊM 12 NGÀY 13 THÁNG 06 NĂM 2021

2021-06-12 04:36:43 | Lượt xem: 1384 | Bản tin dự báo hàng ngày

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ĐÊM 12 NGÀY 13 THÁNG 06 NĂM 2021

 

KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông.

Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 9.

Nhiệt độ từ 26-320C. Độ ẩm 90-95%.

PHÍA BẮC THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông.

Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 9.

Nhiệt độ từ 26-320C. Độ ẩm 90-95%.

PHÍA NAM THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông.

Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 9.

Nhiệt độ từ 26-320C. Độ ẩm 90-95%.

KHU VỰC ĐỒ SƠN VÀ QUẦN ĐẢO CÁT BÀ:

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, từ tối mai có mưa vừa, mưa to và dông.

Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 9.

Nhiệt độ từ 27-310C. Độ ẩm 90-95%.

HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VỸ:

Nhiều mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông.

Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 10.

Nhiệt độ từ 27-310C. Độ ẩm 90-95%.

VỊNH BẮC BỘ:

Có mưa rào và dông rải rác.

Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 10 km trong mưa.

Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 10, biển động mạnh.

Đầu trang