Bản tin dự báo hàng ngày

Bản tin dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng đêm 26 ngày 27 tháng 03 năm 2020

2020-02-29 03:36:51 | Lượt xem: 419 | Bản tin dự báo hàng ngày

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC HẢI PHÒNG

 

KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PH:

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày giảm mây trời nắng.

Gió đông nam cấp 2.

Nhiệt độ từ 23-280C. Độ ẩm 85-90%.

PHÍA BẮC THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày giảm mây trời nắng.

Gió đông nam cấp 2.

Nhiệt độ từ 22-280C. Độ ẩm 85-90%.

PHÍA NAM THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày giảm mây trời nắng.

Gió đông nam cấp 2.

Nhiệt độ từ 23-280C. Độ ẩm 85-90%.

KHU VỰC ĐỒ SƠN VÀ QUẦN ĐẢO CÁT BÀ:

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng.

Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Nhiệt độ từ 24-290C. Độ ẩm 85-90%.

HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VỸ:

Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng.

Gió đông nam cấp 3, cấp 4.     

Nhiệt độ từ 24-300C. Độ ẩm 85-90%.

VỊNH BẮC BỘ:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa từ 4 - 10km.

Gió đông nam cấp 3, cấp 4.     
Đầu trang