Bản tin dự báo hàng ngày

Bản tin dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng đêm 20 ngày 21 tháng 03 năm 2020

2020-02-19 04:13:00 | Lượt xem: 230 | Bản tin dự báo hàng ngày

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC HẢI PHÒNG

 

KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PH:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng.

Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19-240C. Độ ẩm 90-95%.

PHÍA BẮC THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng.

Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19-240C. Độ ẩm 90-95%.

PHÍA NAM THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng.

Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19-240C. Độ ẩm 90-95%.

KHU VỰC ĐỒ SƠN VÀ QUẦN ĐẢO CÁT BÀ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20-240C. Độ ẩm 90-95%.

HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VỸ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời hửng nắng.

Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ từ 21-250C. Độ ẩm 90-95%.

VỊNH BẮC BỘ:

Có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1 km trong sương mù.

Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ từ 21-250C. Độ ẩm 90-95%.
Đầu trang