Bản tin dự báo hàng ngày

Bản tin dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng đêm 14 ngày 15 tháng 01năm 2020

2020-01-14 03:16:58 | Lượt xem: 45 | Bản tin dự báo hàng ngày

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC HẢI PHÒNG

KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều trời hửng nắng.

Gió Đông Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 20-250C. Độ ẩm 85-90%.

PHÍA BẮC THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều trời hửng nắng.

Gió Đông Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 19-250C. Độ ẩm 85-90%.

PHÍA NAM THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn trưa chiều trời hửng nắng.

Gió Đông Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 20-250C. Độ ẩm 85-90%.

KHU VỰC ĐỒ SƠN VÀ QUẦN ĐẢO CÁT BÀ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng.

Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ từ 21-250C. Độ ẩm 85-90%.

HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VỸ:

Nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng.

Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ từ 22-260C. Độ ẩm 85-90%.  

VỊNH BẮC BỘ:

Có mưa nhỏ vài nơi. Tầm nhìn xa trên10km.

Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.

                                                                                        
Đầu trang