Bản tin dự báo hàng ngày

Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng đêm 11 ngày 12 tháng 08 năm 2019

2019-08-11 04:58:27 | Lượt xem: 77 | Bản tin dự báo hàng ngày

Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng đêm 11 ngày 12 tháng 08 năm 2019

 

KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng.

Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 28 - 360C. Độ ẩm 80 - 85%.

PHÍA BẮC THÀNH PHỐ:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng.

Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 - 360C. Độ ẩm 80 - 85%.

PHÍA NAM THÀNH PHỐ:         

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày  nắng nóng.

Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 28 - 360C. Độ ẩm 80 - 85%.

KHU VỰC ĐỒ SƠN VÀ QUẦN ĐẢO CÁT BÀ:          

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày  nắng nóng.

Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 29 - 360C. Độ ẩm 80 - 85%.

HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VỸ:           

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. 

Gió nam tây nam cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ từ 29- 340C. Độ ẩm 85 - 90%.

VỊNH BẮC BỘ:    

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. 

Gió nam tây nam cấp 4, cấp 5.
Đầu trang