Bản tin dự báo hàng ngày

DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC HẢI PHÒNG ĐÊM 10 NGÀY 11 THÁNG 7

2019-04-27 04:07:17 | Lượt xem: 412 | Bản tin dự báo hàng ngày

 

                              DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC HẢI PHÒNG

 

KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông; trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 - 320C. Độ ẩm 85 - 90%.

PHÍA BẮC THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông; trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 - 320C. Độ ẩm 85 - 90%.

PHÍA NAM THÀNH PHỐ:           

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông; trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 - 320C. Độ ẩm 85 - 90%.

KHU VỰC ĐỒ SƠN VÀ QUẦN ĐẢO CÁT BÀ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 - 320C. Độ ẩm 85 - 90%.

HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VỸ:            

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

Gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ từ 28 - 310C. Độ ẩm 85 - 90%.

VỊNH BẮC BỘ:    

Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

Tầm nhìn xa từ 4 đến 10km. Gió đông nam cấp 3, cấp 4.
Đầu trang