Bản tin dự báo hàng ngày

DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC HẢI PHÒNG

2019-04-27 04:07:17 | Lượt xem: 124 | Bản tin dự báo hàng ngày

ĐÊM 12 NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2019

 

KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 - 320C. Độ ẩm 80 - 85%.

PHÍA BẮC THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 - 320C. Độ ẩm 80 - 85%.

PHÍA NAM THÀNH PHỐ:         

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 - 320C. Độ ẩm 80 - 85%.

KHU VỰC ĐỒ SƠN VÀ QUẦN ĐẢO CÁT BÀ:          

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Gió đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 27 - 320C. Độ ẩm 85 - 90%.

HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VỸ:           

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Gió đông nam cấp 3, cấp 4.  Nhiệt độ từ 27 - 310C. Độ ẩm 85 - 90%. 

VỊNH BẮC BỘ:    

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km.

Gió đông nam  cấp 3, cấp 4.   
Đầu trang