DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC HẢI PHÒNG ĐÊM 16 NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2018|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Bản tin dự báo hàng ngày

DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC HẢI PHÒNG ĐÊM 16 NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2018

2018-08-11 02:57:12 | Lượt xem: 96 | Bản tin dự báo hàng ngày

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC HẢI PHÒNG ĐÊM 16 NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2018

 

KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to.

Gió đông bắc đến đông cấp 4-5 giật cấp 6-7. Nhiệt độ từ 23 - 280C. Độ ẩm 90-95%.

PHÍA BẮC THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, có mưa to đến rất to.

Gió đông bắc đến đông cấp 4-5 giật cấp 6-7. Nhiệt độ từ 23 - 280C. Độ ẩm 90-95%.

PHÍA NAM THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, có mưa to đến rất to.

Gió đông bắc đến đông cấp 4-5 giật cấp 6-7. Nhiệt độ từ 23 - 280C. Độ ẩm 90-95%.

KHU VỰC ĐỒ SƠN VÀ QUẦN ĐẢO CÁT BÀ:          

Nhiều mây, có mưa to đến rất to.

Gió đông bắc đến đông cấp 6-7 giật cấp 8-9. Nhiệt độ từ 23 - 280C. Độ ẩm 90-95%.

HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VỸ: 

Có mưa bão.

Gió bão cấp 9-10, giât cấp 11-12.

Nhiệt độ từ 24 - 270C. Độ ẩm 85 - 90%.

VỊNH BẮC BỘ:   

Có mưa bão.Tầm nhìn xa dưới 1 km.

Gió bão cấp 9-10, giât cấp 11-12. Sóng biển cao từ 4-6 mét. Biển động rất mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Đầu trang