Bản tin dự báo hàng ngày

DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC HẢI PHÒNG

2017-12-20 03:05:00 | Lượt xem: 1828 | Bản tin dự báo hàng ngày

 

ĐÊM 14 NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2018

 

KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

Nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh.

Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 - 290C. Độ ẩm 90 - 95%.

PHÍA BẮC THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh.

Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 - 290C. Độ ẩm 90 - 95%.

PHÍA NAM THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh.

Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 - 290C. Độ ẩm 90 - 95%.

KHU VỰC ĐỒ SƠN VÀ QUẦN ĐẢO CÁT BÀ:

Nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh.

Gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Nhiệt độ từ 26 - 300C. Độ ẩm 90 - 95%.

HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VỸ: 

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh.

Gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ từ 26 - 300C. Độ ẩm 90 - 95%.

VỊNH BẮC BỘ:    

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh.

Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 10km trong mưa.

Gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5.
Đầu trang