Bản tin dự báo hàng ngày

DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC HẢI PHÒNG

2017-12-20 03:05:00 | Lượt xem: 1549 | Bản tin dự báo hàng ngày

ĐÊM 19 NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2018

 

KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 26 - 330C. Độ ẩm 80 - 85%.

PHÍA BẮC THÀNH PHỐ:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 26 - 330C. Độ ẩm 80 - 85%.

PHÍA NAM THÀNH PHỐ:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 26 - 330C. Độ ẩm 80 - 85%.

KHU VỰC ĐỒ SƠN VÀ QUẦN ĐẢO CÁT BÀ:          

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Gió đông nam cấp 3, cấp 4.

Nhiệt độ từ 27 - 340C. Độ ẩm 85 - 90%.

HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VỸ: 

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Gió đông nam cấp 4, cấp 5.

Nhiệt độ từ 27 - 330C. Độ ẩm 85 - 90%.

VỊNH BẮC BỘ:    

Có mưa rào và dông vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió đông nam cấp 4, cấp 5.
Đầu trang