Bản tin dự báo bão, áp thấp nhiệt đới

TIN VỀ VÙNG ÁP THẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG

2019-12-24 09:14:28 | Lượt xem: 715 | Bản tin dự báo bão, áp thấp nhiệt đới

 

Hồi 13 giờ ngày 30/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7-16,7 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông.

 

D báo trong 24 gi ti, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 31/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

          Vùng nguy him trên Bin Đông trong 24 gi ti (gió mnh cp 6, git cp 8 do áp thp nhit đới): Phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông; phía Bc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bc.

          Do nh hưởng ca vùng áp thp có kh năng mnh lên thành áp thp nhit đới nên Bin Đông có mưa dông mnh, khu vc Bc Bin Đông có gió mnh cp 5, sau tăng lên cp 6, git cp 8; sóng bin cao 2,0-3,5m; bin động. khu vc gia và Nam Bin Đông (bao gm c vùng bin qun đảo Trường Sa) có gió tây nam mnh cp 6, có lúc cp 7, git cp 8, bin động mnh; sóng bin cao 2-4 mét.

          Toàn b tàu thuyn hot động trên khu vc gia và Nam Bin Đông (bao gm c vùng bin qun đảo Trường Sa) có nguy cơ chu tác động cao ca gió git và lc xoáy. Cp độ ri ro thiên tai: cp 3. 

          Trong 24 đến 48 gi tiếp theo, áp thp nhit đới di chuyn theo hướng Tây Tây Bc, mi gi đi được 15-20km và có kh năng mnh thêm. Đến 13 gi ngày 01/8, v trí tâm áp thp nhit đới khong 18,2 độ Vĩ Bc; 109,8 độ Kinh Đông, cách qun đảo Hoàng Sa khong 300km v phía Tây Tây Bc. Sc gió mnh nht vùng gn tâm áp thp nhit đới mnh cp 7 (50-60km/gi), git cp 9. CpTRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNGVIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN MÔI TRƯỜNGCỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIADỰ BÁO LŨ LỤT

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thông tin về một số kết quả nổi bật của ngành khí tượng thủy văn giai đoan 2010-2020 Thông tin về một số kết quả nổi bật của ngành khí tượng thủy văn giai đoan 2010-2020

Được sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngàng KTTV trong suốt những năm vừa qua, ngành KTTTV đã có sự phát triển về mọi mặt, phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước......

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE


Đầu trang