Các đề tài - sáng kiến

- Tên sáng kiến cải tiến ứng dụng: Ứng dụng công nghệ thông tin xác định cực trị tốc độ gió và khí áp trong mã điện TYPH”

- Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Phòng quản lý Mạng Lưới Trạm - Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Đông Bắc.

            a. Lý do thực hiện: Khi có bão xuất hiện, tổ khí tượng phải luôn có mặt 24/24 để đôn đốc, hướng dẫn các trạm quan trắc phát báo mã điện TYPH chính xác và kịp thời, bên cạnh đó vẫn phải soát lại mã điện trước khi chuyển lên trung tâm Mạng Lưới. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm soát mã điện, tổ khí tượng phải cập nhật liên tục các giá trị: tốc độ gió tức thời mạnh nhất có tốc độ 10m/s quan trắc được trong thời gian 2 giây để báo nhóm 9dcdcfcfc hoặc 911ff và 915dd ở bản tin SYNOP trong 3 tiếng và 6 tiếng; tốc độ gió trung bình mạnh nhất trong 2 phút (hoặc 10 phút) để báo nhóm Cdxdxfxfx , DGGPP; khí áp thấp nhất để báo nhóm APnPnPnPn , BGGPP ở bản tin TYPH cuối cùng phải làm hoàn toàn thủ công mất rất nhiều thời gian.

Để đáp ứng được chất lượng mã điện TYPH : cho in ra các giá trị cực trị của tốc độ gió và khí áp trong suốt thời gian chịu ảnh hưởng của bão. Kết quả cho thấy các giá trị cực trị được in là chính xác, rút ngắn được thời gian và có thể cập nhật được ở bất kỳ thời điểm nào của cơn bão. 

Số liệu Minh hoạ: sau đây là các bước chạy chương trình để cho ra các giá trị cực trị của cơn bão số 02 năm 2014:

Khi cần tìm giá trị cực trị của gió và khí áp ở thời điểm nhất định của cơn bão, cần coppy các obs TYPH từ đầu cơn bão đến thời điểm đó vào file Data02.txt. Sau đó gõ lệnh “python D:\Bao\Bin\Bao.py 1”  vào cửa sổ cmd của máy tính (Hình 1) chương trình sẽ cho in ra 1 file ALL.txt gồm các obs TYPH xuất hiện khí áp thấp nhất (Hình 2), tốc độ gió tức thời mạnh nhất(Hình 3), tốc độ gió trung bình mạnh nhất (Hình 4).

 Nếu chỉ cần xác định gió tức thời mạnh nhất để báo ở các bản tin SYNOP trong 3 tiếng và 6 tiếng cần coppy các obs TYPH trong 3 tiếng và 6 tiếng đó vào file Windtt.txt và  gõ lệnh “python D:\Bao\Bin\Winmaxtt.py 0”, chương trình sẽ in ra file winmax_tt.txt gồm các obs TYPH xuất hiện tốc độ gió tức thời mạnh nhất.

*ghi chú: câu lệnh là do chương trình được lưu vào folder “Bao” trong ổ D, có thể lưu chương trình ở bất kì đâu nhưng phải sửa lại đường dẫn input_file và output_dir trong Bao.py và Winmaxtt.py đúng với nơi lưu.

b. Mục đích ứng dụng: Giảm thiểu các sai sót và rút ngắn thời gian cho công tác kiểm soát của tổ khí tượng. Đảm bảo chất lượng mã điện TYPH và đạt yêu cầu của Trung Tâm Mạng Lưới.    

c. Kết quả ứng dụng: sau khi chạy chương trình cho các cơn bão đã cho ra các số liệu chính xác và nhanh hơn so với làm thủ công. Điều đó cho thấy việc Ứng dụng công nghệ tin học vào kiểm soát số liệu khí tượng thuỷ văn là rất ưu việt.

 


TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNGVIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN MÔI TRƯỜNGCỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIADỰ BÁO LŨ LỤT

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BIỂN ĐÔNG (Suy yếu từ bão Sanba) TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BIỂN ĐÔNG (Suy yếu từ bão Sanba)

  Hồi 01 giờ ngày 15/02, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE


Đầu trang