Hoạt động của đài

 

Dự Hội nghị có TS. Nguyễn Vũ Thắng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài; đ/c Phan Văn Đoàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đài; đ/c Lê Trung Hoan - Chủ tịch Công đoàn Đài, Phó Giám đốc Đài; Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn các Đài KTTV tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Trưởng, Phó các phòng chức năng và toàn thể CBVC-NLĐ trong Đài khu vực Hải Phòng.

Hội nghị đã được nghe đ/c Phan Văn Đoàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đài trình bày tóm tắt "Báo cáo của Giám đốc Đài KTTV khu vực Đông Bắc tại Hội nghị CBVC năm 2019"; đ/c Lê Trung Hoan – Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Đài trình bày “Báo cáo của BCH Công đoàn tại Hội nghị CBVC năm 2019”; đ/c Nguyễn Quang Hân – Chánh Văn phòng, Phó chủ tịch Công đoàn trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2021”.

Với sự nhất trí cao của toàn thể CBVC-NLĐ, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị CBVC-NLĐ năm 2019. Hội nghị thể hiện sự đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Đài năm 2019.

 

 Đầu trang