HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2017|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Hoạt động của đài

Một số hình ảnh Hội nghị:Đầu trang