Hoạt động của đài

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và  phương hướng nhiệm vụ năm 2018 do Ông Lê Trung Hoan, Phó Giám đốc Đài trình bày; báo cáo Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2017 do Ông Phan Văn Đoàn, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Đài trình bày; 02 nội dung thảo luận của Phòng QLMLT, Đài KTTV tỉnh Bắc Giang…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ông Trần Hồng Thái - Phó Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia đánh giá cao những thành tích mà Đài KTTV khu vực Đông Bắc đã đạt được trong năm 2017. Để phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, Phó tổng giám đốc cũng đề nghị Đài cần tích cực, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong kế hoạch năm 2018, như: theo dõi chặt chẽ và dự báo sát diễn biến các hiện tượng KTTV nguy hiểm nhằm cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV cho các cơ quan, ban ngành địa phương, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo phòng tránh thiên tai; đảm bảo tình hình hoạt động của mạng lưới trạm trong khu vực, nâng cao chất lượng ĐTCB; ổn định hệ thống máy móc tự động tiến tới đưa vào hoạt động chính thức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thông tin KTTV, Luật Khí tượng thủy văn, nhất là các hiện tượng KTTV nguy hiểm…

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNGVIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN MÔI TRƯỜNGCỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIADỰ BÁO LŨ LỤT

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

  Sáng ngày 11/12/2018, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; đại diện Văn phòng Tổng cục, các Vụ và Trung tâm trực thuộc Tổng cục, đại diện các Đài: Đài KTTV khu vực Việt Bắc, Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ, …

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE


Đầu trang