Các đề tài - sáng kiến

Link chứa toàn bộ các sáng kiến năm 2017:

https://drive.google.com/drive/folders/1OURtcs9PMP7Gxm99xmcsOOyoiZ8EPX4D

I. Sáng kiến " Phương án Cảnh báo lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu".

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy văn.

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Cảnh báo lũ.

- Ngày tháng năm sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, ( ghi ngày nào sớm hơn): Tại Đáp Cầu: ngày 11/7/2017. 

- Đánh giá tác dụng/ hiệu quả thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến: Giải pháp giúp cảnh báo lũ sớm từ khi phát hiện các hình thế thời tiết gây mưa lớn trên lưu vực. Giải pháp giúp các dự báo viên tính toán cảnh báo sớm được cấp báo động lũ, biên độ lũ có khả năng xảy ra và cảnh báo được trị số đỉnh lũ từ mưa và mực nước chân lũ nhanh chóng và hiệu quả. Ứng dụng cảnh báo thử nghiệm cho năm 2017 đạt kết quả cao.

- Link tham khảo sáng kiến:

 https://drive.google.com/file/d/1urFsnW01IHZkd0bKq26owq62jRYXH7u0  

II. Sáng kiến "Xây dựng phương trình dự báo tối thấp ngày, những tháng mùa đông cho các khu vực tỉnh Quảng Ninh"

- Họ và tên: Trịnh Hải Dương.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khí tượng.

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Dự báo khí tượng hạn ngắn.

- Đánh giá tác dụng/ hiệu quả thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến: Nâng cao chất lượng dự báo. Nhanh chóng, khách quan đưa ra kết quả dự báo đảm bảo chất lượng.

- Link tham khảo sáng kiến:

https://drive.google.com/file/d/1VPySZzF8xdm-kpVeEmwiHTkVhsixcoyI  

III. Sáng kiến" Dự báo đỉnh lũ từ các hình thế thời tiết gây mưa lớn trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam"

- Họ và tên: Hà Việt Hùng.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy văn.

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Cảnh báo lũ.

- Đánh giá tác dụng/ hiệu quả thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến: Giải pháp giúp cảnh báo lũ sớm từ khi phát hiện các hình thế thời tiết gây mưa lớn trên lưu vực. Giải pháp giúp các dự báo viên tính toán cảnh báo sớm được cấp báo động lũ, biên độ lũ có khả năng xảy ra và cảnh báo được trị số đỉnh lũ từ mưa và mực nước chân lũ nhanh chóng và hiệu quả. 

- Link tham khảo sáng kiến:

 https://drive.google.com/file/d/1hh3EsEhsutPbtoZqwTgp6DYZ5pUp_IP3  

 


TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNGVIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN MÔI TRƯỜNGCỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIADỰ BÁO LŨ LỤT

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐÔNG BẮC TỔ CHỨC KỶ NIỆM 87 NĂM THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐÔNG BẮC TỔ CHỨC KỶ NIỆM 87 NĂM THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐÔNG BẮC TỔ CHỨC KỶ NIỆM 87 NĂM THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE


Đầu trang