Cơ cấu tổ chức

1.     Lãnh đạo Đài Đông Bắc:

a)     Lãnh đạo Đài Đông Bắc có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b)    Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia về mọi hoạt động của Đài Đông Bắc; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Đài Đông Bắc.

c)     Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

2.     Bộ máy giúp việc Giám đốc:

a)     Văn phòng;

b)    Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c)     Phòng Quản lý mạng lưới trạm;

d)    Phòng Dự báo;

đ. Phòng Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn.

3.    Các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh:

a)    Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng;

b)   Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn;

c)    Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Giang;

d)   Đài Khí tượng Thủy vãn tỉnh Bắc Ninh;

đ) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh.


TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNGVIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN MÔI TRƯỜNGCỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIADỰ BÁO LŨ LỤT

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN MƯA DÔNG DIỆN RỘNG TIN MƯA DÔNG DIỆN RỘNG

  Ngày hôm nay (18/6), khu vực Đông Bắc đã có mưa rào và dông diện rộng, rải rác có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 17/6 đến 19h ngày 18/6 phổ biến từ 20-60mm, một số điểm có lượng mưa lớn hơn như: Bến Triều (Quảng Ninh) 119mm, Cao Kênh (Hải Phòng) 83mm, Bắc Giang và Cửa Ông (Quảng Ninh) 67mm, Phù Liễn (Hải Phòng) 64mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 63mm.

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE


Đầu trang