Các trạm khí tượng

Bản đồ mạng lưới các trạm Khí tượng của Đài Khí tượng Thủy văn Đông Bắc

Xem ảnh đầy đủ tại: http://kttvdb.net//images/Upload/images/khi tuong.jpgĐầu trang