Bản đồ mạng lưới các trạm Khí tượng|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Các trạm khí tượng

Bản đồ mạng lưới các trạm Khí tượng của Đài Khí tượng Thủy văn Đông Bắc

Xem ảnh đầy đủ tại: http://kttvdb.net//images/Upload/images/khi tuong.jpgĐầu trang